Procedura

Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy jest kontakt z Prezydentem Kapituły BCS lub z Dyrektorem Stowarzyszenia i umówienie spotkania – numery telefonów są dostępne w zakładce kontakt.

Po spotkaniu z kandydatem odbywa się posiedzenie Kapituły i na podstawie zebranych informacji zostaje podjęta decyzja o przyjęciu w grono członków Stowarzyszenia.

Weryfikacja kandydatury

W czasie rozmowy z pewnością omawiane będą kwestie zawodowej aktywności kandydata – firmy i osoby. Kandydat może zostać poproszony o rekomendacje dwóch osób, której kapituła przygląda się wnikliwie. Czasami obowiązuje okres próbny, podczas którego kandydaci wykazują się aktywnością oraz inicjatywami. Kapituła może wyróżnić przedsiębiorców i firmy zaproszeniem do wstąpienia w szeregi klubowiczów.

Składki to jeden z obowiązków

Statut jasno określa obowiązki każdego członka stowarzyszenia. Należy do nich m.in. terminowe opłacanie składek. Nie są one wygórowane. Prócz wpisowego w wysokości 500 zł, osoby fizyczne płacą 80 zł miesięcznie, natomiast osoby prawne 170 zł.

Rachunki za składki są wystawiane kwartalnie.

Business Club Szczecin jest przepełniony tradycją otwartego biznesu i nurtem życia gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Spotkania Stowarzyszenia służą przede wszystkim rozwojowi Szczecina i Pomorza Zachodniego a organizowane wydarzenia służą integracji środowiska gospodarczego.

Dokumenty aplikacyjne

Dla firm:

deklaracja OP

info dla OP

Dla osób indywidualnych:

deklaracja OF

info dla OF