Andrzej Montwiłł
Dr inż. Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania; Adiunkt Akademia Morska w Szczecinie

Andrzej Montwiłł