Dariusz Zarzecki
Prezes Zarządu Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.