Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego  z siedzibą w Szczecinie przy pl. Stefana Batorego 4, reprezentowane przez członków zarządu: Bogumiła Rogowskiego, Waldemara Juszczaka, Artura Nawrockiego, Wojciecha Ciurusia, Anetę Szreder-Piernicką, Dariusza Zarzeckiego, Jacka Wiśniewskiego, Andrzeja Montwiłła
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia oraz dotychczasowej współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, a także PB Conseil Paweł Bury.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy /członkostwa;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji statutowych celów Stowarzyszenia Business Club Szczecin.

Jednocześnie, realizując ustawowy obowiązek, wskazujemy, że administrator – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin – przetwarza Państwa dane osobowe dla celów związanych z informowaniem o organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, łączenia biznesów, w tym w celu rozsyłania newsletterów informujących o wydarzeniach. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania informacji z Stowarzyszenia Business Club Szczecin. Dlatego jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Business Club Szczecin, prosimy o stosowną wiadomość. Pod adresem [email protected]