Prezydent i Kapituła

Władze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego ”Business Club Szczecin“ w kadencji 2017-2020:

KAPITUŁA
Prezydent Kapituły
Bogumił Rogowski
Członkowie Kapituły
Wojciech Ciuruś
Jacek Wiśniewski
Aneta Szreder-Piernicka
Andrzej Montwiłł
Artur Nawrocki
Waldemar Juszczak
Dariusz Zarzecki

KOMISJA REWIZYJNA
Lucyna Rogańska
Jan Zasadziński

Alicja Węgrzyn

SĄD KOLEŻEŃSKI
Anna Ciesielczyk
Laura Hołowacz
Stanisław Flejterski

Krzysztof Ozygała