Raut Europejski 2018 – podsumowanie

  • poniedziałek , 14.05.2018
  • godz. 11:18

Raut Europejski to cykliczna, jedyna w mieście i regionie, impreza dla upamiętnienia rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, organizowana co roku na początku maja. Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”.

Raut Europejski 2018 odbył się w poniedziałek 7 maja o godz. 19.00. Zorganizowany został z okazji 14. rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej i miał charakter uroczystego spotkania.

Partnerem spotkania było województwo zachodniopomorskie.

W Raucie uczestniczyli: przedsiębiorcy i menedżerowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Business Club Szczecin”, Północnej Izbie Gospodarczej, Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, reprezentanci współpracujących organizacji: Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Związku Zawodowego Kapitanów i Starszych Oficerów, Korpus Konsularny Szczecina, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych. Obecni byli także profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Raut rozpoczął się pierwszą częścią koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego pod dyr. Miszy Tsebriy. Po wysłuchaniu hymnu UE „Oda do radości” nastąpiła część oficjalna.  Gości powitał prezydent Kapituły Stowarzyszenia „Business Club Szczecin” Bogumił Rogowski, który poinformował uczestników o udziale Województwa Zachodniopomorskiego w organizacji imprezy w charakterze Partnera. Następnie głos zabrali: Pan Tomasz Grodzki – Senator, Pan Zygmunt Meyer wiceprezydenta European Council of Engineers Chambers, Pan Stanisław Lipiński skarbnik miasta Szczecina, Pan Paweł Bartnik Dyrektor Euroregionu Pomerania, Pan Adam Opatowicz – dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. W krótkich wystąpieniach mówcy ocenili pożytki dla miasta i regionu wynikające z przynależności Polski do UE oraz przedstawili konkretne przykłady wykorzystania funduszy europejskich przy realizacji inwestycji przez przedsiębiorców.

Na koniec uczestników Rautu Europejskiego zaproszono na poczęstunek, po którym trwały rozmowy kuluarowe. Tej części uroczystego wieczoru towarzyszył występ kwartetu smyczkowego.

Fotorelacja z wydarzenia.