Kapituła Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

na dzień 16 czerwca 2015 r. (wtorek)

w siedzibie Stowarzyszenia

(Business Club – Czerwony Ratusz pl. Batorego 4 wejście od ul. Nowej)

godz. 18.00 w I terminie i godz. 18.15 w II terminie.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności.