Wręczono Busole Biznesu. Spółka OT Logistics Firmą Roku 2013

  • piątek , 23.05.2014
  • godz. 11:00

23.05.2014

Ogłoszeniem wyników i galą w Teatrze Lalek „Pleciuga” zakończył się w czwartek 22 bm. konkurs pod nazwą Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” za rok 2013. O statuetki i honorowe tytuły w czterech kategoriach ubiegało się 36 firm, zgłoszonych m.in. przez stowarzyszenia i organizacje gospodarcze.

pobrane (23)

Firmą Roku 2013 została spółka OT Logistics – notowana na giełdzie firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała grupa kapitałowa składająca się z kilkunastu spółek o różnym profilu działalności. Spółka zajmuje się przede wszystkim transportem towarów żeglugą śródlądową, ale świadczy także usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny. Zajmuje się również wydobywaniem żwiru i piasku, najmem nieruchomości, magazynowaniem i przechowywaniem towarów oraz przeładunkami.

Inwestycja Roku to Lastadia Office – nowoczesny biurowiec klasy A, wybudowany w wyjątkowym miejscu, na terenie Łasztowni (niem. Lastadie). Busolę Biznesu za ten obiekt otrzymała spółka SGI SA jako inwestor. Kapituła nagrodziła w ten sposób zarówno projekt, wpisujący się doskonale w obecną i przyszłą zabudowę bulwaru nadodrzańskiego, jak też wykonawstwo.

pobrane (24)

Innowacją Roku została prywatna klinika Art Medical Center – pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna w dziedzinie chirurgii plastycznej, którą w całości zaprojektowano i wykonano według najnowszych standardów szpitalnych. Kapituła doceniła wysoki poziom technologiczny, innowacyjność rozwiązań, zarówno zabudowy bloku operacyjnego jak i pozostałych części kliniki AMC.

Firma dla Szczecina to Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud”. Busolę Biznesu przyznano w dowód uznania dla działalności prospołecznej wpływającej na rozwój miasta, podejmowanie przedsięwzięć mających wpływ na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, a także wkład w rozwój pozagospodarczych dziedzin życia miasta. Wymieńmy tu liczne wystawy, spotkania i debaty w firmowej Galerii Kapitańskiej, współpracę z amatorską grupą kolarską „Calbud-Presto”, wspieranie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Osiemnastka” i pomoc DK „Słowianin” w organizacji 10-dniowego pobytu w Szczecinie i okolicach dla dzieci z litewskiej wsi Skajstery.

 

Warto zaznaczyć, że OT Logistics SA i PB „Calbud” są członkami Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”.

Prezydent Piotr Krzystek przyznał też dwie nagrody specjalne. Za sukcesy gospodarcze w roku 2013 wyróżnieni zostali HKL Dekoracja Okien i spółka Raben Polska.

Podczas gali w „Pleciudze” wręczono również nagrody i wyróżnienia prezydenta Szczecina za najlepsze prace dyplomowe i doktorskie „ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje”. Otrzymali je: inż. Małgorzata Walenia – za pracę dyplomową pt. „Wytwarzanie polimerowych materiałów porowatych dla potrzeb inżynierii tkankowej”, dr inż. Ewelina Kusiak-Nejman – za pracę doktorską pt. „Preparatyka i badania fotokatalizatorów TiO2/C do oczyszczania wody i ścieków” i dr inż. Natalia Wawrzyniak – za pracę doktorską pt. „Metoda poprawy potencjału interpretacyjnego obrazów stacjonarnego sonaru skanującego”.

 

Nagrody gospodarcze prezydenta Szczecina przyznano po raz pierwszy w 2006 roku. Tegoroczne jury składało się z przedstawicieli związków, organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Przewodniczącym był Bogumił Rogowski – prezydent Kapituły Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”.