Spotkanie z Marszałkiem WZP Olgierdem Geblewiczem i Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem