Prezydent i Kapituła

Władze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” zostały wybrane na 3 letna kadencję na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Kapituła

 • Prezydent Kapituły - Bogumił Rogowski

Członkowie Kapituły

 • Dariusz Zarzecki
 • Waldemar Juszczak
 • Wojciech Ciuruś
 • Agnieszka Witkowska
 • Jacek Wiśniewski
 • Maciej Pirczewski
 • Andrzej Montwiłł

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji
 • Artur Nawrocki

Członkowie Komisji

 • Jan Zasadziński
 • Daniel Biaduń-Popławski

Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca Sądu
 • Anna Ciesielczyk

Członkowie Sądu

 • Wojciech Olbryś
 • Henryk Kołodziej
 • Patryk Zbroja